top of page
Kristian_Fredheim.jpg
AURATRANSFORMASJON™ – EN PERMANENT BEVISSTHETSUTVIDELSE

 

AuraTransformasjon™ er en bevissthetsmessig transformasjonsmetode som for alvor aktiverer innstrømningen av Den Nye Tids energi.

AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av en persons aura og utstråling, og bevissthetsutvidelsen medfører over tid mange fordeler på den personlige front.

Kort beskrevet forener AuraTransformasjonen en persons intuisjon og handlekraft, noe som forsterker den personlige utstråling og gjennomslagskraft, man lar seg ikke lenger så lett stoppe av større eller mindre motstand fra omverdenen. Det åpnes for mer livsglede og man lar seg ikke lenger diktere av en skjult dagsorden som man ikke selv kan stå inne for. Man blir også bedre i stand til å definere seg selv som menneske samt til å markere sine grenser i forhold til omverdenen.

Under en AuraTransformasjon™ blir åndsenergien samlet og oppgradert med de nye sterke indigo- og krystall-energiene før den blir koplet direkte til kroppen via det sterkt beskyttende balanselegemet. Derfor blir det mye lettere å leve et liv i kontakt med kjernen i seg selv og den man er i den reneste form.

En AuraTransformasjon™ er ikke noe man forsøker bare for å prøve hva det er for noe, siden det ikke er angrerett når man først er transformert. Bevissthetsutvidelsen forplikter, så AuraTransformasjon™ er for psykisk friske mennesker som vil noe mer med livet sitt.

En AuraTransformasjon™ utføres av en Auraformidler™ som i motsetning til flertallet av healere arbeider med balanseenergi frem for å arbeide med rent lys. Klienten får balanse i auraen og utstrålingen samt dypt i sitt indre – en balanse som ikke kan forklares med ord, den skal simpelthen føles!

Det er ikke noe problem for en hvilken som helst healer å bryte ned den gamle auraen. Dette er faktisk ganske enkelt. Derimot krever det stor kraft og indre balanse å være med på å bygge opp strukturen i den nye auraen. Man skal derfor som klient forsikre seg om at den Auraformidleren man går til, har fått sin opplæring på et av våre Auraformidler-kurs.

Anni Sennov er kvinnen bak AuraTransformasjon™, som fra den ble grunnlagt i Danmark i 1996 har fått stor utbredelse, spesielt i Skandinavia. Se vår Auraformidleroversikt med utvalgte utdannede aktive Auraformidlere i Norge.

Som klient forutsettes det at du før din AuraTransformasjon™ har lest Anni Sennovs bok Balanse på alle plan med krystall- og indigoenergien (les utdrag fra boken), så du vet om de personlige fordeler og konsekvensene av sesjonen.

Videre anbefales du å lese Krystalmennesket & Krystalliseringsprocessen, som kan fortelle deg om veien til å bli et krystallmenneske, samt Den Gyldne Jord som kan fortelle deg om den nye tidens krystall-gyldne barna.

Bøkene kan kjøpes direkte fra visse Auraformidlere og via utvalgte bokhandlere i Norge.

Se Auratransformtion TM

LES mIN HISTORIE OG HVA MIN aURATRANSFORMATION tm BIDRO TIL Å VIRKELIGGJØRE?
bottom of page