top of page
AURAFORMIDLER-KURSENE™

 

DELTA PÅ GRATIS WEBINAR OM AURAFORMIDLERKURSENE™

 

Våre norske Auraformidlerinstruktører holder regelmessig gratis webinar om Auraformidlerkursene™.

For å delta, vennligst kontakt dem her.

EN SPENNENDE OG UTVIKLENDE REISE

Auraformidler-kurset er et 6-dagers interaktivt og intensivt kursforløp, hvor den praktiske og teoretiske delen går hånd i hånd. Det er en spennende og utviklende reise hvor deltakeren kommer i kontakt både med klientenes energi, men fremfor alt også med sin egen energi, på en helt ny og mye mer kraftfull måte enn noensinne tidligere.

Auraformidler-kurset handler om å få tilgang til mer av din egen kraft og energi, og bli istand til å jobbe profesjonelt med AuraTransformasjon™. Derfor er kurset utelukkende for dem som er i stand til å håndtere denne ekstra kraft og energi.

Kurset blir tilpasset de aktuelle deltakerne, hvor kursdeltakerne i etterkant får minst 2 måneders personlig og individuell oppfølging i deres arbeid med egne klienter.

HVEM KAN UTDANNE SEG TIL AURAFORMIDLER™?

For å bli Auraformidler™ er det en forutsetning at du selv har vært igjennom en AuraTransformasjon™, og at du deretter har tatt deg tid til å komme i balanse på det personlige plan. Vi anbefaler at du venter 2-3 måneder etter din egen AuraTransformasjon™ før du søker om deltakelse på kurset. Alle søknader til kurset blir individuelt behandlet.

AuraTransformasjon™ fungerer som et veldig godt bevissthetsmessig supplement til diverse alternative behandlingsformer, slik som kranio-sakral terapi, soneterapi, NLP og clairvoyance m.m. Klientene kan da nøye seg med å konsultere en behandler, i stedet for å måtte pendle mellom flere alternative behandlere for å oppnå balanse mellom kropp og ånd.

HVEM HENVENDER AURAFOMIDLER-KURSET SEG TIL?
 • Alternative behandlere med evne og interesse for å arbeide med bevissthet og som ønsker å utvide behandlings-tilbudet til sine klienter

 • Personer som på en effektiv og praktisk måte ønsker å hjelpe andre til å oppdatere deres energifelt/aura i overensstemmelse med den nye tids energi

 • Personer som ønsker å utvide deres åndelige kapasitet, og som deltar på kurset for deres egen skyld

 • Personer som selv har oppnådd fantastiske resultater etter å ha gjennomgått en AuraTransformasjon™ og nå ønsker å hjelpe andre til å få balanse i deres liv. 
   

HVA SKJER PÅ ET AURAFORMIDLER-KURS?

Auraformidler-kurset er en intens prosess, som oppleves på mange forskjellige plan. Det er eksempelvis stor forskjell mellom den mentale kapasitet og den bevissthetsmessige kapasitet og det er den bevissthetsmessige kapasitet som er den aller viktigste faktoren for å kunne jobbe med AuraTransformasjon™. Derfor vil dette kurset merkes både i kropp og sinn for den enkelte deltaker. Ofte begynner energien å påvirke deg allerede når du har søkt om kursdeltakelse. Både før og etter kurset vil du kunne oppleve store psykiske og fysiske forandringer.

Å jobbe med AuraTransformasjon™ innebærer også å være i stand til å håndtere integreringen av de fire elementene ild, vann, jord og luft, både i kroppen og i auraen. Dette er derfor et av de viktigste temaene som det jobbes med på kurset.
 

DEL 1

Første delen av kurset er en individuell konsultasjon som varer 3½-4 timer. Her aktiveres kursdeltakerens potensiale som Auraformidler™. Denne delen er en forberedelse til kursets del 2.
 

DEL 2

Dette er den praktiske og teoretiske delen av kurset, som finner sted i en gruppe. Gruppens størrelse og sammensetning vil være med å bidra til å utvikle deltakernes personlige evner og bevissthetsmessige potensiale best mulig. Gruppedynamikken og energien i gruppen vil også bidra til at deltakerne får mer klarhet omkring deres respektive livsformål, etter hvert som kurset skrider frem.

Det blir en grundig teoretisk gjennomgang av kursmaterialet, og du får erfaring med å arbeide profesjonelt med klienter under direkte veiledning av kursinstruktøren.

Når del 2 er avsluttet vil du være fullt ut i stand til å utføre AuraTransformasjon™ på egenhånd.
 

DEL 3

Kurset følges opp med 2 måneders support via Zoom (1 til 1 og i gruppe) samt via telefon og mail, hvor du kan få råd og veiledning ifm. ditt arbeid med egne klienter.

Alle utdannede Auraformidlere forventes hvert 2. år å oppdatere deres kunnskaper om AuraTransformasjon™, samt håndtering av klienter, for å bli sertifiserte og for deretter løpende kunne beholde sin sertifisering.
 

START-PAKKE

Start-pakken er en del av kursmaterialet og inkluderer:

 • 2 måneder personlig oppfølging av din Auraformidler Instruktør™

 • Kursmateriale på norsk

 • Foredragsmateriale om AuraTransformasjon™ på norsk

 • AuraTransformasjon-brosjyre på norsk i PDF-format klar til print

 • Rabatt ved kjøp av Anni & Carsten Sennovs bøker til videresalg

 • Dropbox-link med alle juridiske og praktiske dokumenter til bruk for at du kan arbeide profesjonelt med AuraTransformasjon™
   

KURSPRIS

Kurs holdt i Norge: NOK 28.000,- per person

Prisen inkluderer servering, kaffe/te under kurset.
 

PÅMELDING

For å se aktuelle kurssteder og datoer, samt søke om plass på kursene, klikk her.
 

AURAFORMIDLER-SERTIFISERING

I vår streben etter hele tiden å høyne kompetansen hos de Auraformidlerne som arbeider med AuraTransformasjon™, har vi fra 2017 innført et krav om sertifisering annethvert år.

Det betyr at de Auraformidlerne som er sertifiserte, beviselig har erfaring og kompetanse. I sertifiseringen inngår en muntlig og skriftlig test, samt klientbehandlinger under oppsyn av en av Auraformidler-instruktørene™. Auraformidleren skal også ha utført minimum 5 selvstendige Auratransformasjoner for å bli sertifisert.

 
AURAFORMIDLER INSTRUKTØRER I NORGE

Henriette Gustavsen – Sertifisert Auraformidler Instruktør™
Drammen

Mobil: +47 99 15 05 06
E-post: post@balanseakademiet.no
Webside: www.balanseakademiet.no
Webside: www.auratransformation.no

Les om Henriette Gustavsen

 

Kristian Fredheim – Auraformidler Instruktør™

Moss, Østfold

Mobil: +47 911 75 965
E-post: post@oppriktig.no
Webside: www.livs-match.com
Webside: www.auratransformation.no

Les om Kristian Fredheim

 

Martha Kristin Wallevik – Auraformidler Instruktør™

Stavanger

Telefon +47 92679582 (send sms først, så tar jeg kontakt).
E-post: martha.kw@hotmail.com
Webside: www.auratransformation.no

Les om Martha Kristin Wallevik

bottom of page