top of page

AauraTransformation TM, er ikke for alle?

Når du leser dette, tenker du kanskje: "Jeg vet hvorfor AT var riktig for meg!". "Så fint!", tenker jeg. For da vet du hva livets utviklingsreise handler om? Det er ingen fasit, fordi vi beveger oss i individuelle landskap. Derfor er ikke AT, riktig metode-/-verktøy for alle!Velkommen til min blogg. Den har som mål å bidra til, at du kjenner etter-, der du er deg. Det er krevende å være, derfor utvikler vi oss i det tempoet vi klarer å romme.Frihet til å velge


“Tenk, hvis vi kunne slippe taket i de innlærte dogmene og bare være?” "Tenk hvis alle kunne få velge det de kjente var sant og naturlig,- og ikke det de måtte?"

Takk og lov for at du og jeg har frihet til å velge. Samtidig er det noe utfordrende i at de bindinger som følger "livs-pakken" er der for en grunn. Jeg tror,- det bare er du som kan vite hva din "livs-pakke" handler om. Jeg er så ydmyk for hva det betyr for deg, derfor stiller jeg meg til rådighet. Derfor skynder jeg meg langsomt, slik at du kan kjenne etter, hva dette handler om for deg. AuraTransformasjon™ er ikke for alle, men alle er like viktige for det.


Bindingene vi valgte og bindingene som har fulgt vår tilværelse er der for en grunn. Det vil si vi kan enten la oss begrense eller vi kan velge å frigjøre oss. Du som leser dette er en del av en gruppe som har valgt AuraTransformasjon™ som verktøy for din utvikling. Når Karin Boye sier at "visst, …gjør det vondt når knopper brister", så sier det noe om hva en slik frigjørelse av energi kan handle om. Snakker vi om krystaliseringsprosessen kjenner flere seg igjen og da vet vi at utfordringene kan være flere. Noen opplever krystalliserings-utfordringene- fysisk, andre mentalt og noen som litt av alt. Vi registrerer prosessen forskjellig og det gjør den krevende for noen og lett for andre. Dette kan du lese om i Anni Sennov sin bok "krystallmennesket & krystaliseringsprosessen". Alle mennesker er ikke klar for å romme sin egen åndelighet, selv om jeg skulle ønske at de valgte det for sin egen del. Samtidig er det åpenbart at når vi har valgt jorden som vår lære-/skoleplass, er det opp til den enkelte sin frie vilje - å legge forholdene til rette for sin egen individualisering.


La oss unngå å se på dem, som velger sin egen vei som noe annet enn medmennesker. AT er en metode, ikke svaret på alt.

Når det er sagt, kan jeg ikke gjøre annet enn å gratulere deg som valgte å gjøre plass for din egen åndelighet. Her er noen ord fra Anni Sennov som beskriver hvordan krystaliseringsprosessen henger sammen. Sitat fra boken: "krystallmennesket & krystaliseringsprosessen" Anni Sennov og Good Adventures Publishing 2009.


"I stedet for å gjøre bruk av enten- eller løsninger i vårt liv, hvor vi mennesker enten fungerer og oppfatter oss selv som rent åndelige vesener eller som jordiske individer, så skal vi forene de to verdener ved å hjelpe ånden inn i kroppen. På denne måten får ånden et solid fotfeste i vår fysiske virkelighet, hvilket til fulle matcher krystallenergien sin grunnstruktur, og dermed kan den åndelige og den mer fortettede materielle del av oss komme til å møtes i en og samme sfære i kroppen for å samarbeide med hverandre. " Leser du boken til Anni Sennov - vil du forstå at det handler om et samspill. Her finner du flere bøker fra en super dame som har vært viktig for min utvikling.

Det er dette samspillet, som frigjør energi

Det er dette som gjør en hver frigjørelse like viktig, derfor må vi la alle få bruke den tid de trenger for å bli hel. Vi kan inspirere og stille oss selv til rådighet, aldri påstå at vi vet best. Slik har også jeg lidd av "skråsikkerhet", men nå vet jeg bedre - derfor søker jeg balanse. Jeg elsker denne frigjørelse som har blitt meg til del. En frigjørelse av energi for frøet som utviklet seg til en knopp- og for knoppen som ble til det den var ment å være. Det er ikke alle frø som blir til blomster, men alle frø er like viktige i den evolusjon vi kjenner via "artenes opprinnelse". Fra mikro organisme, til plante, fra plante til dyr og fra dyr- til menneske. Er det ikke fantastisk å stå på toppen av denne utvikling og trone som menneske? "Tja, sier min livserfaring!". Når det går bra er det strålende og når livet krever det beste av meg-, helt klart krevende. Krevende, fordi jeg noen ganger kan stå i noe- jeg ikke kommer ut av. Jeg kan som kjæresten så perfekt uttrykker, noen ganger gå- i vranglås. Kanskje jeg da har bundet meg i tanker og følelser som påvirker min væren?

Når livet krever


Når livet krever er det i min sannhet et spørsmål om å velge - å frigjøre meg selv. Jeg kan velge å bli sittende fast i min egen frykt eller jeg kan frigjøre meg å forstå at jeg er en ånd i et fysisk legeme, som er her for å forstå. Forstå hva da? Forstå - hva det vil si å være menneske, å frigjøre meg fra de bindingene jeg har valgt, - for å utvikle meg. Jeg tror jeg har tiltrukket meg mine foreldre og at de har tiltrukket seg meg i en utviklingsprosess - som er nødvendig hvis jeg skal klare å frigjøre meg. Magnetisme er spennende og krevende. For noen blir livet en "dannelsesreise", for andre en sum av tilfeldigheter som gir oss "det" vi trenger for å utvikle oss. Jeg elsker begrepet "dannelsesreise", som danskene så fint uttrykker det. Reisen handler om utviklingen du får på veien jeg tror - du har valgt. Mine opp og ned-turer, krystaliseringsprosessen og hvor jeg er i dag er i min sannhet - en dannelse-reise. Jeg har bidratt til å skape den veien jeg står og går på. Spørsmålet er, hvor denne reisen fører min bevissthet?


Fører denne reisen inn-, eller vekk fra meg selv? Hvor fører din dannelsesreise deg, der du er?Hvorfor AuraTransformasjon™?

AuraTransformasjon™ fungerer som et veldig godt bevissthetsmessig supplement til diverse alternative behandlingsformer, slik som kranio-sakral terapi, soneterapi, NLP og clairvoyance m.m. Klientene kan da nøye seg med å konsultere en behandler, i stedet for å måtte pendle mellom flere alternative behandlere for å oppnå balanse mellom kropp og ånd.Hvorfor jeg valgte AuraTransformation TM


“Når intuisjon og handlekraft smelter sammen, skjer det noe inni oss”

Da jeg i 2007 spurte Berit Hickman (tidligere Reaver) hvorfor jeg skulle ta min AuraTransformation TM (heretter AT), sa hun dette: "Du vil kjenne om det er riktig for deg. Det er ingen impuls, det er en forening av din intuisjon og handlekraft som gir mening!" Denne forening har gitt meg mening, fordi jeg lettere kunne frigjøre meg fra den fellesbevisstheten som hadde bundet meg i livet. AT ble altså det verktøyet jeg valgte for å kunne stå i meg selv. Det vil si oppløse den karmiske forbindelsen til - det livet jeg levde - og frigjøre meg - slik at jeg kunne våkne i meg selv. Nå lever jeg i forvissning om at - det livet jeg lever gir meg mening. Det er ikke alt jeg får til og livets svinger fortsetter å utfordre meg. Akkurat som for deg, tror jeg vi er her for å utfordres nok til å forstå hvem vi er. Du er - så mye mer enn samfunnet og fellesbevisstheten lar deg få lov til å være. Du er, en ånd i en mental og fysisk kropp som er her for å bevisstgjøre deg hva det vil si å være menneske. Du får bare ikke lov til å snakke om det åndelige eller sjelens hensikt med å velge din historie. Kanskje du drømmer om å bli skaperen av din egen tilværelse, slik jeg gjorde? Kanskje du, som jeg ville så mye at jeg måtte avlære meg min utålmodighet? Takk for at du forstår at denne, "dannelsesreise" ikke handler om å være flink gutt eller pike. Takk for at du forstå at jeg i min reise har måttet kjempe, erkjenne og akseptere - loven om årsak og virkning. Dette handler om din sjelelige opprinnelse og målet ditt for å være deg.


La deg inspirere


Jeg lar meg inspirere av den kunnskap og erfaring som var nødvendig for at jeg skulle bli hel. Desto mer tid jeg gir meg selv til å samle meg, desto bedre klarer jeg å være meg i det rommet jeg har skapt for tilværelsen. I en tid hvor Covid-19 har snudd opp ned på livene våre, jobber vi alle for å takle utfordringene som følger. Jeg føler med alle de som har det vanskelig, er permittert, arbeidsledig, som har vært syke og som har mistet - livsmuligheten. Jeg føler med dem -som er redd for å bli syke og alle drømmene som venter på å bli realisert. Jeg stiller meg til rådighet, for de som trenger noen som kan se dem. Jeg er her for en grunn og det er å bidra til å skape fred-, der du og andre kan kjenne seg hjemme. Jeg valgte AT fordi dette verktøyet hjalp meg til å gjøre plass for det åndelige sin betydning. Jeg gjorde plass for min sjel og nå bidrar jeg til at andre kan få gjøre det samme. AT er ikke for alle, det er for de som velger å gjøre plass for det åndelige, slik at din intuisjon og handlekraft kan bli en. Det er en ekspansjon som ikke kan beskrives, den må oppleves. Den er ikke for alle fordi vi har forskjellig system og individuelle forutsetninger for å kunne gjøre plass til det åndelige. Hvis vi er her for å individualisere oss-, må vi først frigjøre oss. Heldigvis er den gaven vi fikk via den frie vilje slik, at det må føles naturlig. Har du lyst til å forstå mer, komme dypere i deg selv og eller bli Auraformidler TM slik at du kan hjelpe andre?


Skriv til meg på Mail og fortell hvorfor AuraTransformation TM var riktig for deg?

Hvilke utfordringer har du møtt i livet ditt etter din AuraTransformation TM? 09-13. september 2021 - inviterer jeg til Auraformidlerkurs TM med Henriette Gustavsen. Vil du vite mer om Henriette Gustavsen, se her . Nå gleder jeg meg sammen med Henriette til å ta i mot deg som har lyst å bli Auraformidler™. Det er en ære å få gjøre dette sammen med Henriette, fordi hun har erfaring og visdom nok til å løfte din kunnskap og forståelse på et plan som bidrar til å balansere deg. Hun har utdannet meg, korrekturlest mine 7-bøker og vært der som min støtte. Jeg er stolt av kunne kalle henne lærer og jeg er stolt av at hun er min venn.


Hvem henvender Auraformidler-kurset seg til?

  • Alternative behandlere med evne og interesse for å arbeide med bevissthet og som ønsker å utvide behandlings-tilbudet til sine klienter

  • Personer som på en effektiv og praktisk måte ønsker å hjelpe andre til å oppdatere deres energifelt/aura i overensstemmelse med den nye tids energi

  • Personer som ønsker å utvide deres åndelige kapasitet, og som deltar på kurset for deres egen skyld

  • Personer som selv har oppnådd fantastiske resultater etter å ha gjennomgått en AuraTransformasjon™ og nå ønsker å hjelpe andre til å få balanse i deres liv

Har du behov for en AuraTransformation TM eller balansering, skriv en Mail til: post@oppriktig.no eller send en SMS til 911-75965, så svarer jeg når jeg har tid.


Vil du bli Auraformidler TM, skriv til meg post@oppriktig.no og fortell hvorfor - eller søk her?


Siste innlegg

Se alle
bottom of page