top of page

AuraTransformation TM

AuraTransformasjon™ forener din intuisjon og handlekraft

  • 4 timer
  • 5200
  • Hos meg eller etter avtale

Tjenestebeskrivelse

AuraTransformasjon™ er en bevissthetsmessig transformasjonsmetode som for alvor aktiverer innstrømningen av Den Nye Tids energi. AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av en persons aura og utstråling, og bevissthetsutvidelsen medfører over tid mange fordeler på den personlige front. Kort beskrevet forener AuraTransformasjonen en persons intuisjon og handlekraft, noe som forsterker den personlige utstråling og gjennomslagskraft, man lar seg ikke lenger så lett stoppe av større eller mindre motstand fra omverdenen. Det åpnes for mer livsglede og man lar seg ikke lenger diktere av en skjult dagsorden som man ikke selv kan stå inne for. Man blir også bedre i stand til å definere seg selv som menneske samt til å markere sine grenser i forhold til omverdenen. Under en AuraTransformasjon™ blir åndsenergien samlet og oppgradert med de nye sterke indigo- og krystall-energiene før den blir koplet direkte til kroppen via det sterkt beskyttende balanselegemet. Derfor blir det mye lettere å leve et liv i kontakt med kjernen i seg selv og den man er i den reneste form. En AuraTransformasjon™ er ikke noe man forsøker bare for å prøve hva det er for noe, siden det ikke er angrerett når man først er transformert. Bevissthetsutvidelsen forplikter, så AuraTransformasjon™ er for psykisk friske mennesker som vil noe mer med livet sitt En AuraTransformasjon™ utføres av en Auraformidler™ som i motsetning til flertallet av healere arbeider med balanseenergi frem for å arbeide med rent lys. Klienten får balanse i auraen og utstrålingen samt dypt i sitt indre – en balanse som ikke kan forklares med ord, den skal simpelthen føles!


Kontaktinformasjon

91175965

post@oppriktig.no

Leilighet U102 Slyngvegen 17, Lillehammer, Norway


bottom of page