top of page

Tilgjengelig på nettet

Livs Coach x 12

Denne pris - fordrer 12-mnd avtale!

  • 45 minutter
  • 875 norske kroner
  • Ved din PC eller - etter avtale

Tjenestebeskrivelse

Det gir meg stor glede å være Livs Coach og se hva det betyr for den som søker bistand. Bistand til å komme ut av noe som er vanskelig. Bistand til å bli fortrolig med noe som er vanskelig eller rett og slett finne løsningen som binder han eller henne. Jeg er så glad når jeg kan jobbe på sikt for å vise hva som er mulig. Det blir naturlig på en helt annen måte og jeg kan dele og bruke de verktøyene som har blitt meg til del. Jeg elsker å dele og virke for de som har forstått at reisen starter og slutter med dem selv. Jeg gleder meg over deres mestring og deler min kraft i deres kamp. Det er givende og det er min livsoppgave! 60 timer - 5-timer hver måned-/-12- eller etter ditt behov.


Kontaktinformasjon

91175965

post@oppriktig.no

Bjørnstjerne Bjørnsons vei 37, 3610 Kongsberg, Norge

bottom of page