top of page

5 veier til Lykke

Oppdatert: 14. mai 2021

Veiene til lykke, er flere. Hvor leter du etter svar? Hvordan henger det sammen at så mange kjenner på en ubalanse i seg selv?Velkommen til en blogg som opplyser og inspirerer.


Balanse finner du ved å bevisstgjøre deg hva som gir deg glede i ditt indre. "Hvor drar du for å skape fred i deg selv?"

La oss starte med det grunnleggende. Når uro innhenter meg eller ubalanse oppstår, vet jeg hva som virker eller hva som skal til. Er du som meg, drar du kanskje ut i naturen. Ja, noen ganger minner naturen meg på "noe" av det som et travelt liv forstyrrer. Jeg elsker kysten og være ved havet. Flo og fjære og bevegelser i naturen gjør noe for meg. Min erfaring, er at naturens fire elementer er avgjørende for at vi kan gjenkjenne, erkjenne og fylle på. Når ubalanse oppstår i oss eller rundt oss, sier vi ofte det er sammensatt. Jeg mener elementene er sentrale når vi skal forstå hvordan "noe" henger sammen eller vi ønsker å gjenopprette en ubalanse. For eksempel - den opplevelsen av balanse vi får når vi stirrer inn i et bål og blir helt borte, eller befinner oss ved et vann som gir oss ro. Eller-, når vi jobber i hagen med jorden og eller setter oss ned i en god stol - for å lese en bok. Bildene knyttes til elementer du gjenkjenner som ild, vann, jord og luft. Hva gjør fravær av drivkraft, medfølelse, skaperevne eller kunnskap, for deg? Hvis ubalanse oppstår og du er misfornøyd, ønsker du kanskje en forandring?


Elementene er overalt og de er avgjørende for at du kan opprettholde en balanse i livet ditt. Jeg opplever at ubalanser gir livet mitt utvikling. Uten ubalanser vil jeg ikke evne å forstå hva som skal til for å holde min balanse. Med trening kan du bli kjent med hvordan elementene lever i deg. I min sannhet skaper jeg grunnlag for lykke når disse fire elementer balanserer inni meg så vel som i min utstråling. Slik kan du kjenne at noen mennesker gir og andre de tapper deg for energi.


Energier er mulig å lese og forstå. Ild, vann, jord og luft kan du se i organisasjoner og mennesker som er rundt deg. Min venn, samarbeidspartner og inspirator Carsten Sennov bidrar til at flere forstår hvordan elementene virker gjennom Four Element Profile. Jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med både Anni og Carsten Sennov. Selv om Anni har reist i forveien, har de sammen levendegjort en transformasjon og en mulighet for den enkelte. Lær mer om hva elementene betyr. Jeg bruker dette hver eneste dag og ser hvordan vi mennesker kan nyttiggjøre oss denne kunnskapen. Bli bevisst leder i ditt eget liv. De fire elementene lærer du mer om hvis du blir med på Auraformidlerkurs™. Å jobbe med AuraTransformasjon™ innebærer også å være i stand til å håndtere integreringen av de fire elementene ild, vann, jord og luft, både i kroppen og i auraen. Dette er derfor et av de viktigste temaene som det jobbes med på kurset. Selv balanserer jeg elementene hver eneste morgen og kveld for å bidra til at jeg opprettholder min egen balanse. På grunnlag av dette, kan jeg følge veien til lykke-, fordi jeg er min egen lykkes smed. Ved ubalanse lærer jeg om hva som skal til for å gjenskape balanse. Elementene er sjelens tjenere og verktøy du kan lære å beherske. Er du interessert, kan jeg hjelpe deg som Livs Coach, Auraformidler™ eller invitere deg på kurs. Her kan du møte Kristian Fredheim, Henriette Gustavsen og Carsten Sennov, i et og samme kurs. Målet er at du skal få kontakt med deg selv og kunne bidra til at andre mennesker kan forene sin intuisjon og handlekraft. Søk om plass på kurset her:5 veier til lykke - handler om hvordan du skaper balanse


Balansen du skaper, kommer til syne i din livshensikt. Ved hjelp av kunnskap, kraft, glede og fred, nærmer du deg det som kan gjøre deg lykkelig. Inngangsbilletten er at du må være sann med deg selv. Hvordan gjør du det?

1.LIV: Identifiser dine ubalanser! Tenk på hva du har med deg, hvor du er og hva du vil. Alt dette skjer på tre plan. Fysisk, psykisk og åndelig dras du i forskjellig retning. Vet du hvem som er hva? Du må sannsynligvis avlære deg noen av uvanene du har tillært deg og være villig til å bygge opp kjennskap til hvem du er? Hvor i livet, får du næring og hvor blir du tappet?

Noen velger å bruke en Livs Coach for å finne denne stien. Jeg kaller det Livs-stien og den er knyttet til en tråd som går gjennom tre rom du kjenner som kropp, sinn og ånd. Din reise i livet fra du fødes til du dør er som en dannelsesreise. Måten du opplever din inngang og din utgang handler om din væren. Så mange ganger jeg har opplevd å være, uten å være noe særlig. Jeg har følt meg mistilpasset fordi jeg ikke klarte å identifisere - hvem jeg er. Hva jeg vil og hvor jeg ønsker å utvikle meg? Dette handler om å sortere følelser og tanker, slik at du forstår hvordan dine ubalanser handler om hva du skal lære og ikke - hva som er galt. Din dannelsesreise er en søken etter forståelse. Hvor skal du starte, hvem skal du spørre om ikke deg selv?

2. KUNNSKAP: Du må være interessert i å utvikle og lese deg opp på områder som har med din livskvalitet å gjøre. Herunder kunnskap om din egen maskuline og feminine side og hvordan du dyrker ditt eget kjønn. Likevekt er som Yin og Jang, hver side holder-/-bærer et lite symbol på den motsatte side. Den hvite og svarte prikken minner oss om likevekt. Ingenting er bare svart eller hvitt. Vi snakker om nyanser som inspirerer og utfordrer. På samme måte er en balanse mellom det maskuline og feminine en forutsetning for at du har det bra i deg. Det vil si du må få bruke din kraft og gi livet ditt innhold. Det handler ikke om å løfte mest eller tjene best. Det handler om at du føler at du har det bra og trives med deg selv. Det er ingenting galt i å tjene penger, spørsmålet er bare om det gjør deg lykkelig? Jeg er ikke rik, men jeg velger å være sann mot hva som betyr noe i livet mitt. Når du kjenner at livet ditt harmonerer er det fordi du har tatt noen valg i forhold til hva du ønsker at livet ditt skal romme. Du må bli kjent med Eros og skape ro i forhold til din identitet og din egen seksualitet. Så deilig det er å leve og utfolde seg! Men balansen som kommer med erfaring, gir sensualitet og seksualitet et nytt innhold og en ny glede. Kjærligheten sitt Tao er et eksempel på en kilde som vil opplyse deg om hvordan du kan skape grunnlag for et seksualliv som inkluderer. Elementene er tilstede i alt og indikerer hvor nært eller langt i fra vi er vår ideelle balanse. Ubalanse trenger vi for å bevisstgjøre oss.

Hvor balanse eller vippepunktet er, er det bare du som vet. Foreldre, venner, bekjente og arbeidskolleger kan ikke fortelle deg hvor dine toleransegrenser befinner seg. Du vet best hva som skal til. Hvis dette er vanskelig å forstå kan du velge meg som sparringspartner, så skal jeg med glede inspirere deg som Livs Coach.

3. KRAFT: Hvis du skal finne din ideelle balanse må du få kontakt med deg selv i ditt indre. Søker du ut for å sammenligne deg med andre, er det ikke din egen identitet du får kontakt med. Det er deg selv, du må kommunisere med hvis du ønsker å skape balanse. Hver dag ser jeg mennesker som strever med å komme i kontakt med sin egen identitet.

De fleste sloss med sitt eget ego på tre plan. For å få kontakt med kroppen og sinnet, bruker jeg Indre øvelser fra Revitaliseringens Tao. For å skape ro, balanse og hvile, bruker jeg meditasjon og bønn. For å få min egen åndelighet på plass i kroppen valgte jeg å gjøre en AuraTransformation™. Resten er historie og kontinuerlig trening i å forstå at jeg er en levende ånd i et fysisk legeme. Jeg har valgt dette livet til å bevisstgjøre meg.4. GLEDE: Å finne glede er ikke et endelig mål, det er en livsstil som gjenspeiles i din måte å leve på. Å leve for "tingene" alene gir nok glede på ett plan, men kanskje ikke like helt som du innerst inne ønsker. Når jeg får kontakt med gleden inni meg kjenner jeg på en følelse som vokser frem og som er ekte. Den kommer fra hjertet, kan ikke kjøpes bare oppleves.

Følelsene som påvirkes henger nært sammen med koblingen til sinnet. Balanse oppstår ikke av seg selv. Jeg må trene Jeg går tur, trener i det indre så vel som det ytre. Og så elsker jeg å bruke dans og West Coast Swing til å trene meg på å være i musikken, sammen med den jeg danser med. Alt i Livet er vibrasjoner og dette skaper en glede i meg. Jeg opplever at aktivitet gjør noe for oss,- og du kan velge din, akkurat som jeg har valgt min. Verktøyene jeg bruker for å få kontakt med gleden, handler om kjærlighet. En kjærlighet til meg selv og de mulighetene livet gir. Dette gjør meg til skaperen av min egen lykke. La meg inspirere og støtte deg som Livs Coach.

5. FRED: Hvis du vil skape grunnlag for fred, må du få kontakt med din væren. Å være og ikke være noe særlig, utfordrer oss. Hva utfordrer dette i deg? Se på 10 muligheter for å skape fred i deg selv. Jeg lar meg begrense av mine automatiske tankemønster, lever jeg da bevisst?

Jeg har brukt livet til å skape veien og nå er den tydelig. Det var ikke åpenbart, derfor snakker jeg om tiden før og etter 2008. Da valgte jeg å gjøre min AuraTransformation™ og jeg valgte å bli Auraformidler™. Hvorfor var dette viktig? For meg handlet dette om å rydde opp og skape grunnlag for at jeg kunne finne min livsoppgave. Livsoppgaven min ble gradvis tydelig gjennom den krystalliseringsprosess som fulgte. Nå skaper jeg grunnlag for fred ved å være sann mot meg selv og bidra til at andre kan være sann mot seg selv. Å finne sin livsoppgave er ikke enkelt, det krever at du klarer å være i deg selv og det du gjør. Du må trene som jeg trener i hvert eneste øyeblikk. Fortid, nåtid og fremtid utfordrer vår væren. Ved å være tålmodig, fikk jeg kontakt med noe langt der inne som ventet på å bli sett og anerkjent. Jeg kjenner det gjør meg glad å vite hvor jeg kommer fra, hvem jeg er og hva jeg er her for å gjøre for meg selv og de som ønsker å utvikle seg. Jeg ønsker - å stille meg til rådighet slik at andre kan få hjelp til å finne sin sannhet. Min tro og overbevisning er en bærebjelke som løfter deg og får deg til å våkne.


Lykke til med din Livs reise for kunnskap, kraft, glede og fred. Livs-match er en mulighet til å skape transformasjon og utvikling fra ditt indre. Bli med på Auraformidlerkurs™, 09-13 september 2021. Her kan du møte Kristian Fredheim, Henriette Gustavsen og Carsten Sennov, i et og samme kurs. Målet er at du skal få kontakt med deg selv og kunne bidra til at andre mennesker kan forene sin intuisjon og handlekraft. Les mer om Auraformidlerkursene her!

110 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page